SJAJNA SEZONA ŽENSKOG FK JEDINSTVO

@enski fud­bal­s­ki klub Jedin­st­vo iz Piro­ta formi­ran je 2014.godine. Za kratko vreme seniors­ka ekipa plasir­ala se u Prvu ligu Srbi­je. U deb­i­tantskoj sezoni, u ovom kvalitet­nom takmi~enju na{ klub zauzeo je sja­jno 6.mesto.