PORESKI OBVEZNICI DOBIJAJU REŠENJA ZA PLAĆANJE RATE POREZA NA IMOVINU

Rok za uplatu poreza na imov­inu za dru­gi kvar­tal ove godine bio je 17. maj. Gra|ani }e nared­nih dana dobiti svo­ja pores­ka re{enja putem po{te. Oni koji ima­ju nalog na por­talu e‑Uprava ve} su dobili ova re{enja.