RADNIČKI DOČEKUJE DUBOČICU

Ovose­zon­sko takmi~enje Prve lige Srbi­je zavr{ava se utak­mi­ca­ma koje se igra­ju sutra. Radni~ki do~ekuje ekipu Dubo~ice iz Leskov­ca. Pred posled­nju utak­micu Beli su na 13. mes­tu na tabeli.