NAGRADNI EKO KONKURS DEPONIJE ZA PREDŠKOLCE I OSNOVCE

I ove godine Region­al­na deponi­ja Pirot je u sarad­nji sa Gradom Piro­tom raspisala nagrad­ni eko konkurs za pred{kolce i osnovce. Konkurs tra­je do 30. maja.