REZULTATI PRIJEMNOG ISPITA ZA BUDUĆE GIMNAZIJALCE POSLE 19. MAJA

Budu}i srednjo{kolci, pola­gali su pri­jem­ni ispit za upis u speci­jal­i­zo­vana odel­jen­ja Gimaz­i­je Pirot. Rezul­tati ispi­ta bi}e poz­nati posle 19. maja.