PROMOCIJA NOVIH ROMANA MUHAREMA BAZDULJA I IVANA RADOVANOVIĆA

U ~itaoni­ci Nar­o­dne bib­lioteke Pirot odr‘ana je pro­mo­ci­ja roma Ivana Radovanovi} i Muhare­ma Bazdulja.