ŠKOLA U IZVORU DOBILA BIBLIOTEKU

U izd­vo­jenom odel­jen­ju O[Š „Sveti Sava” u Izvoru otvore­na je novo­formi­rana bib­liote­ka. Fond je oboga}en kroz pro­jekat „ Knji­ga — –igra, mudrost i znan­je’’” koji je real­i­zo­va­lo Udru‘ženje „Romk­in­je sa sela”.