VAŽNA POBEDA FUDBALERKI JEDINSTVA

U pret­posled­njem kolu Prve lige Srbi­je za ‘ene fud­balerke Jedin­st­va pobe­dile su u Piro­tu ekipu Heroj Polet iz Beogra­da sa 4:0 i tako osvo­jile zla­ta vredne bodove u bor­bi za opstanak.