JEDINSTVO POBEDILO SLATINU

U 26. kolu Zone Istok FK Tanasko Raji} ju~e je pora‘en u Babu{nici od ekipe Lu‘nice sa 2:1. Sen­jak je u sub­o­tu u Dim­itro­v­gradu pora‘en od Balka­n­skog 4:0. Od pirot­skih pred­stavni­ka u ovom takmi~enju jedi­no su uspe{ni bili fud­ba­leri Jedin­st­va koji su ju~e savladali OFK Slat­inu sa 3:1