SUTRA ”BICIKLISTIČKI PIROTSKI ĆILIM 2021.”

Tre}u god­inu zare­dom u Piro­tu se odr‘ava biciklisti~ka trka Kupa Srbi­je ”Pirot­s­ki biciklisti~ki }ilim”. Takmi~enje je sutra na stazi na 4. kilometru.