ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA U GRADU 07052021

Prvi prole}ni topli­ji dani vreme su za radove Komu­nal­ca na zelen­im povr{inama u gradu. Najvi{e posla je za zapos­lene u Rad­noj jedini­ci Zelenilo.