VIRUS KORONA POTVRĐEN KOD JOŠ 34 OSOBE IZ OKRUGA

Virus korona potvr|en je kod jo{ 34 osobe iz okru­ga: 17 iz Piro­ta, 5 iz Dim­itro­vgra­da, 6 iz Bele Palanke i 6 iz Babu{nice. Na PCR anal­izu su posla­ta 33 uzor­ka, saop{teno je iz Zavo­da za javno zdravl­je Pirot. U Op{toj bol­ni­ci Pirot le~i se 18 oso­ba iz Piro­ta, 4 iz Dim­itro­vgra­da, 1 iz Babu{nice, 1 iz Bele Palanke i 1 iz Knja‘evca. Epidemiolo{ka situaci­ja u okrugu je i dal­je nepo­volj­na. I dal­je je neophod­no po{tovati sve mere pre­ven­ci­je, navode iz Zavo­da.