VLADIKA ARSENIJE SLUŽIO LITURGIJU U HRAMU USPENJA PRESVETE BOGORODICE

Najra­dos­ni­ji hri{}anski praznik proslavl­ja se tri dana. Za mnoge je danas prvi rad­ni dan posle Vaskr{njih prazni­ka. Ju~e je, na Vaskr{nji utorak, liturgi­ju u Piro­tu slu‘io Vladi­ka ni{ki Arsenije.