NASTAVLJENA MASOVNA IMUNIZACIJA U PIROTU

Danas je u Piro­tu nas­tavl­je­na imu­nizaci­ja gra|ana na punk­tovi­ma na Zatvorenom bazenu. Prvu dozu vakcine mogli su da prime i gra|ani koji nisu imali zakazan termin.