RADNIČKI DOČEKUJE EKIPU TRAJALA

Za sportiste nema pauze! Radni~ki ovog viken­da do~ekuje ekipu Tra­jala iz Kru{evca. Utak­mi­ca se igra u sub­o­tu na Grad­skom sta­dionu. Po~inje u 16 sati.