PORAZ BELIH U LAZAREVCU

Radni~ki je pora‘en u Lazarevcu od ekipe Kol­ubare rezul­tatom 2:1. Jedi­ni gol za na{ tim posti­gao je Kukolj.