POBEDA SENJAKA U GRADSKOM DERBIJU

I dru­gi put u me|usobnom duelu ove sezone Sen­jak je bio bolji od Jedin­st­va, ovo­ga puta rezul­tatom 3:1. Junak pobe­de bio je dvostru­ki strelac Mani}, tre}i gol posti­gao je Osman­ovi}. Jedi­ni gol za Novo­ma­lce posti­gao je Milo{evi}.