NEMAM DA PLATIM I NEĆU DA PLATIM NOVA PREDSTAVA PIROTSKOG POZORIŠTA

Nar­o­d­no pozori{te Pirot priprema novu pred­stavu Nemam da pla­tim i ne}u da pla­tim. Red­itelj je Milo{ Jago­di}.