FUDBALERKE JEDINSTVA PROPUSTILE ODLIČNU PRILIKU

U 19.kolu Prve lige za ‘ene u fud­balu fud­balerke Jedin­st­va pro­pustile su veliku pri­liku da osvo­je bodove spasa u bor­bi za opstanak.Protiv Rada iz Beogra­da igrale su nere{eno 2:2.