KORAK NAPRED ZA EKONOMSKO OSNAŽIVANJE ŽENA

Ekonom­sko osna‘ivanje ‘ena jedan je od cil­je­va Komisi­je za rod­nu ravno­pravnost gra­da. To je i cilj pro­jek­ta koji se u Piro­tu real­izu­je kroz pro­gram Swiss PRO. U toku su obuke iz oblasti preduzetni{tva.