FUDBALERKE JEDINSTVA PORAŽENE OD MAČVE

Fud­balerke Jedin­st­va pora‘ene su od ekipe Ma~ve iz [apca sa 7:0. Pirotske fud­balerke su, posle 18 odi­granih kola, na {estom mes­tu na tabeli.