POČINJE BERBA JAGODA, VAŽNO PRAVILNO ČUVANJE PLODOVA

Prve jagode ove sezone su ve} u ponu­di u pro­davni­ca­ma i na pija­ca­ma. Va‘no je, ka‘u stru~njaci, pravil­no ~uvati ovo vo}e posle berbe ili kupovine uko­liko se ne konzu­mi­ra odmah.