PIROT DOBIJA EKIPU U SVETSKOJ SERIJI BASKETA 3 X 3

Ekipa Zemu­na 2017. godine bila je svet­s­ki prvak u bak­se­tu 3 x 3. Kapiten te ekipe, Lazar Ra{i}, je ko{arka{ i sport­s­ki direk­tor KK Pirot. Biv{i svet­s­ki prvaci }e u nared­noj sezoni Svetske ser­i­je bas­ke­ta 3 x 3 igrati pod imenom Pirota.