VELIKO INTERESOVANJE ZA MESTO U VRTIĆU

I ove godine veli­ki broj roditel­ja iskazao je intereso­van­je za upis dece u pred{kolsku ustanovu. I ove godine bi}e liste ~ekan­ja. Malu matu­ru osmaci }e pola­gati kra­jem juna, po istom prin­cipu kao pro{le godine.