SUTRA IMUNIZACIJA FAJZEROVOM VAKCINOM U PIROTU

Masov­na imu­nizaci­ja gra|ana u Piro­tu odvi­ja se bez prob­le­ma. od sutra pono­vo radi punkt za vakci­naci­ju bez zakazanog ter­mi­na za one koji ‘ele da prime Fajz­er ‑Bion­tekovu vakcinu.