ASFALTIRANJE PARKING PROSTORA U NASELJU SENJAK 16042021

Danas je po~elo asfalti­ran­je rekon­stru­isanog park­ing pros­to­ra na uglu uli­ca ]iri­la i Metodi­ja i Milivo­ja Mani}a u naselju Sen­jak. Radove je obi{ao gradona~elnik Piro­ta Vladan Vasi} sa saradnicima.