U PIROTU DO DALJEG NEMA VAKCINACIJE BEZ ZAKAZANOG TERMINA

Do sada je u okrugu vakcin­isano 20.008 oso­ba, a obe doze vakcine prim­i­lo je 15.210 gra|ana. Obuh­vat imu­nizaci­jom je 31,4 pos­to. U Piro­tu do dal­jeg nema vakci­naci­je bez zakazanog ter­mi­na, navode iz Tima za vakci­naci­ju Grad­skog {taba za vanredne situaci­je. Na vakci­nal­nim punk­tovi­ma na Zatvorenom bazenu radi se imu­nizaci­ja prvom i dru­gom dozom po pri­java­ma gra|ana na por­talu e‑Uprava.