ZAŠTO SU POJEDINI KORISNICI DOBILI ISTI IZNOS RAČUNA ZA GREJANJE ZA JANUAR I FEBRUAR?

Identi~ni iznos na ra~unima za gre­jan­je za jan­u­ar i feb­ru­ar zbunio je stanare zgrade u uli­ci 7. juli, s obzirom na to da nije isti broj dana u ovim mesec­i­ma i da se raz­liku­ju re‘imi rada Toplane tokom jan­u­ara i feb­ru­ara. U Grad­skoj toplani obja{njavaju za{to je to tako.