OPROŠTAJ KOŠARKAŠA PIROTA OD KLS

Ko{arka{i Piro­ta opros­tili su se od Ko{arka{ke lige Srbi­je pora­zom od Slo­bode iz U‘ica. U me~u bez rezul­tatskog zna~aja gosti su ubedlji­vo pobe­dili 93:73.