ODRŽANA TRIBINA ”REDITELJI, PISCI I KNJIGE” 09042021

Posle dodele nagra­da odr‘ana je trib­i­na pod nazivom ”Red­itelji, pis­ci i knjige”. Pub­li­ci su se pred­stavili Milo­rad Milinkovi}, film­s­ki red­itelj i Bo{ko Milosavl­je­vi”}, film­s­ki doku­men­tarista i pisac.