RADNIČKI IGRAO NEREŠENO SA EKIPOM BORCA IZ ČAČKA 08042021

Fud­ba­leri Radni~kog u 26. kolu Prve lige Srbi­je igrali su nere{eno sa Borcem iz ^a~ka 0:0. Ekipa­ma su bodovi bili pri­or­itet jer se Rad­nič~ki gr~evito bori za opstanak, dok se Borac nalazi iznad zone ispadan­ja. Nakon podele bodo­va Rad­nič~ki je i dal­je u opas­noj zoni na 15. mes­tu sa 29 bodo­va, dok je Borac na 10. mes­tu sa 33 boda.