OTKAZANA PROMOCIJA KNJIGE ”NAŠI U BELOM SVETU” 08042021

Pro­mo­ci­ja knjige Bobana Miti}a ”Na{i u belom sve­tu” koja je bila najavl­je­na za sutra, kao deo ovogodi{njeg Salona knjige i grafike je otkazana. Gost na{e Tele­viz­ije bio je autor Boban Miti}. On je gov­o­rio o dru­gom, dop­un­jenom izdan­ju knjige. Prvo izdan­je objavl­jeno je pre tridese­tak god­i­na.