KOŠARKAŠI PIROTA IZGUBILI ZA POLA KOŠA 08042021

Ko{arka{i Piro­ta pora‘eni su na doma}em terenu od ekipe Vr{ca u zaostalom sus­re­tu prven­st­va Ko{arka{ke lige Srbi­je rezul­tatom 87 : 88. Tako su izgu­bili sve {anse d aiz­bore opstanak u KLS.