VREME PRIHRANE VOĆNIH ZASADA

Po~etak prole}a je i kra­jn­ji rok za sad­nju vo}a. Posle zimske rezidbe, ovo je i vreme prihrane vo}nih zasada.