VAKCINACIJA BEZ ZAKAZIVANJA U PIROTU

Vakci­naci­ja gra|ana koji se nisu pri­jav­ili putem por­ta­la e‑Uprava po~ela je i u Piro­tu. Oni mogu da prime prvu dozu vakcine na punk­tu broj 3 na Zatvorenom bazenu. Trenut­no se obavl­ja vakci­naci­ja kineskom, Sio­farm, vakcinom.