MIJALKOVIĆ: TIGAR TYRES KUPIO DEO IMOVINE TIGRA AD 06042021

Tigar Tyres kupio je deo imovine Tigra ad, rekao je za Tele­viz­iju Pirot predsedavaju}i Sosi­jal­no ekonom­skog save­ta Gra­da Piro­ta i predsed­nik Ve}a saveza samostal­nih sindika­ta gra­da Jovan Mijalkovi}.