U OKRUGU JOŠ 68 POZITIVNIH NA VIRUS KORONA

Virus korona je u nedelju i danas do 14 sati potvr|en kod jo{ 68 oso­ba iz Pirot­skog okru­ga: 39 iz Piro­ta, 15 iz Dim­itro­vgra­da, 4 iz Babu{nice i 10 iz Bele Palanke, saop{teno je iz Zavo­da za javno zdravl­je Pirot. 

Od posled­i­ca infek­ci­je pre­minu­la je jed­na oso­ba u pirot­skoj bolnici. 

Na PCR anal­izu danas je posla­to 58 uzoraka. 

Pove}ava se broj obolelih na bolni~kom le~enju, navode iz Zavo­da. U Op{toj bol­ni­ci Pirot le~i se 66 obolelih: 37 iz Piro­ta, 9 iz Dim­itro­vgra­da, 8 iz Babu{nice i 8 iz Bele Palanke. Epidemiolo{ka situaci­ja u okrugu je nepovoljna. 

Inten­zitet preno{enja virusa je visok. Iz Zavo­da apelu­ju na po{tovanje svih mera pre­ven­ci­je.

Jo{ 3.706 novoobolelih od virusa korona u Srbi­ji

U posled­n­ja 24 sata u Srbi­ji je Kovid19 potvr|en kod jo{ 3.706 gra|ana. Od posled­i­ca infek­ci­je pre­minu­lo je 39 oso­ba. Na bolni~kom le~enju su 7.893 gra|anina. Na res­pi­ra­toru su 282 osobe.