SAŠA NIKOLIĆ PRVAK SRBIJE U KIK-BOKSU

Min­uli vikend kod pirot­skih sportista obele‘io je kik­bokser Sa{a Nikoli} osva­jan­jem tit­ule prva­ka dr‘ave u dis­ci­pli­ni K‑1 na prven­stvu koje je odr‘ano u Obren­ovcu. U rubri­ci Sport­s­ki vikend detaljni­je i o ko{arci, fud­balu i rukome­tu.