REZULTATI RADA INSPEKCIJA ZA PRVI KVARTAL 2021.

Republi~ke inspekci­je su stal­no na terenu. U prvom kvar­talu ove godine u okrugu su najvi{e kon­tro­la obav­ile san­i­tar­na i inspekci­ja rada.