UGOSTITELJI OČEKUJU DRUGI SASTANAK U LOKALNOJ SAMOUPRAVI

Pirot­s­ki ugos­titelji po~etkom nedel­je imali su sas­tanak u lokalnoj samoupravi povodom mogu}eg ubla‘avanja posled­i­ca koje je epi­demi­ja korona virusa ostavi­la na sve sfere ‘ivota. Ugos­titelji su predali zahteve, a dru­gi sas­tanak zakazan je za nared­nu nedelju.