POČEO SALON KNJIGE I GRAFIKE U PIROTU

Ovogodi{nji Salon knjige i grafike po~eo je danas. Zbog epidemiolo{ke situaci­je praznik knjige se ove godine odr‘ava kas­ni­je nego {to je to bilo prethod­nih. Umesto u hali Kej, salon je na otvorenom — na trgu ispred Doma kulture.