VAKCINACIJA U PIROTU ODVIJA SE PLANIRANOM DINAMIKOM

Vakci­naci­ja pro­tiv korona virusa u Piro­tu odvi­ja se plani­ra­nom dinamikom. U toku je vakci­naci­ja dru­gom dozom, a do kra­ja nedel­je po~e}e i vakci­naci­ja gra|ana prvom dozom vakcine Sput­nik V.