RUKOMETAŠICE TRIJUMFOVALE U BELOJ PALANCI

Min­u­log viken­da po~eo je prole}ni deo prven­st­va Prve lige Istok gru­pa B za rukometa{ice. Jesen­ji prvak @RK Pirot pobe­dio je u Beloj Palan­ci Remisianu sa 28 : 27.