SPORTSKI VIKEND DONEO BROJNE PREOKRETE

I pored vo|stva od 2:0 Radni~ki je u Vran­ju pora‘en od Dina­ma sa 3:2. U redovnoj rubri­ci sport­s­ki vikend gov­o­rimo i o ko{arci, fud­balu, rukome­tu i fut­salu.