SENJAK IZGUBIO KOD KUĆE

Ovog viken­da na pro­gra­mu su bili sus­reti 18.kola Zone Istok. Sen­jak je u sub­o­tu u Piro­tu pora‘en od ekipe Rajko Miti} iz Bele Palanke sa 2:1.