PUTEVI PROHODNI, PRATI SE STANJE VODOTOKOVA

Umesto Sun­ca, prvih dana prole}a u Srbi­ji ki{a i sneg. Obilne padavina uti~u na stan­je na pute­vi­ma, ali i na vodosta­je reka i kanala. Slu‘be u Piro­tu su na terenu i u pripravnos­ti.