BELI GOSTUJU U VRANJU

U 22. kolu Prve lige Srbi­je pirot­s­ki Radni~ki u sub­o­tu gos­tu­je u Vran­ju gde se sas­ta­je sa ekipo je slo­bo­dana a Fut­sal klub Pir­gos gos­tu­je u Para}inu gde se sas­ta­je sa ekipom Progresa.