NEZADOVOLJSTVO ZBOG ONLINE NASTAVE U ŠKOLAMA

Krizni {tab doneo je Odluku o prelasku na online nas­tavu i za u~enike star­i­jih razre­da osnovnih Ššš{kola. Pitali smo kako se snalaze pro­fe­sori, nas­tavni­ci, u~enici, ali i roditelji {kolske dece.