SPORTSKI VIKEND

Iako smo najavlji­vali, pirot­s­ki karatista Uro{ Mijalkovi} ipak ne}e u~estvovati na turniru Karate Pre­mi­jer lige u Istan­bu­lu. U rubri­ci sport­s­ki vikend gov­o­rimo i o fud­balu i rukometu.