NASTAVLJA SE PRVENSTVO PRVE LIGE ISTOK ZA RUKOMETAŠICE

Zaostal­im utak­mi­ca­ma sed­mog kola iz prvog dela sezone ovog viken­da se nas­tavl­ja prven­st­vo Prve lige Istok za rukometa{ice. @RK Pirot u sub­o­tu do~ekuje drugu ekipu ni{ke Naise. Sus­ret se igra u hali Kej od 18 sati bez pris­ust­va publike.